Sahibinden, Rekabet Kurumu’ndan 40 milyon TL idari para cezası aldı

Rekabet Kurumu’nun incelemesi kapsamında Sahibinden ve kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin yeniden düzenlenmesi kararı alındı.

Sahibinden

Sahibinden'in emlak ve vasıta satış/kiralama platform hizmetleri bakımından pazardaki lider konumunu kötüye kullanıp kullanmadığının tespitine ilişkin Rekabet Kurumu tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Rekabet Kurumu'nun incelemesi kapsamında, Sahibinden'in kurumsal üyelerin emlak satış/kiralama faaliyetlerine ve kurumsal üyelerin vasıta satış faaliyetlerine yönelik çevrim içi platform hizmetleri pazarlarında hâkim durumda olduğuna; platformun kurumsal üyelerinin veri taşımalarını engellemek suretiyle birden fazla platform kullanmalarını zorlaştırdığına; sözleşmelerinde getirdiği rekabet etmeme yükümlülüğü yoluyla fiili/sözleşmesel münhasırlık uyguladığına; rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırdığına ve dolayısıyla hâkim durumunu kötüye kullandığı sonucuna ulaşıldı.

4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği belirtilen şirkete, 2021 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayri safi geliri üzerinden 40.1 milyon TL idari para cezası verildi.

İhlali sonlandırmak ve pazardaki etkin rekabetin tesis edilmesini temin etmek için Sahibinden ve kurumsal üyeler arasında imzalanan sözleşmenin ihlal konusu hükümleri içermeyecek şekilde yeniden düzenlenmesi kararı alındı. Bunun yanında platformdan kurumsal üyelerin girdikleri emlak ve vasıta ilan verilerini rakip platformlara etkin şekilde taşıyabilmelerini ve bu ilanların içerdiği verileri güncel tutabilmelerini sağlayacak altyapıyı herhangi bir bedel talep etmeksizin kurması istendi.

İlginizi çekebilir