Rekabet Kurumu, Google’a yükümlülüklerini yerine getirmediği için para cezası verdi

Rekabet Kurumu, Google’a yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle idari para cezası verdi.

Google

Rekabet Kurumu, Google’a 2021 tarihli antitröst soruşturmasında kendisine verilen yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle para cezası verdi. Şirkete yükümlülüklerini tamamlayana dek 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

Rekabet Kurumu, 8 Nisan 2021 tarihli ve 21-20/248-105 sayılı kararında, Google’a kendi yerel arama (Local Unit)  ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads) hizmetlerini rakiplerine kıyasla öne çıkararak pazardaki hakim durumunu kötüye kullanmaktan 296.084.899,49 milyon TL idari para cezası vermişti.

Kurul, 2021 tarihli soruşturmada şirketin kendi hizmetlerine konum ve gösterim olarak avantaj sağlayarak ve rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırarak yerel arama hizmetleri ile konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetleri pazarlarındaki rekabetin bozulmasına yol açmak suretiyle 4054 sayısı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiğini tespit etmişti.

Kurul ayrıca şirkete ihlalin giderilmesi ve pazardaki adil rekabet ortamının sağlanması için belirli yükümlülükler de verdi. Yükümlülükler, “Bu kapsamda şirketin, rakip yerel arama hizmetlerine ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlaması gerekmektedir” olarak açıkladı.

Şirket, Kurul'a getirilen tedbirler doğrultusunda yerel arama hizmetlerine ilişkin yeni tasarımları içeren tedbir önerilerini sundu. Kurul, Google tarafından sunulan önerileri uygulamaya almaya ve 3 aylık süre boyunca izlemeye karar verdi; söz konusu tedbirler ise 15 Nisan 2024 tarihinden itibaren Google tarafından tamamen piyasaya sürüldü.

Ancak Google’ın “yerel arama hizmetleri” bakımından uygulanmaya alınmasına karar verilen yeni tasarımları otel sorguları bakımından uygulamadığı, dolayısıyla şirketin yerel arama hizmetlerine ilişkin Kurul tarafından getirilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edildi.

Google, Kurulun verdiği "Gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde, rakip yerel arama hizmetleri ve rakip konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında Google’ın kendi ilgili hizmetlerinden dezavantajlı olmayacakları koşulları sağlamasına” şeklindeki yükümlülüğü yerine getirmemesi sebebiyle, 4054 sayılı Kanun’un 17. maddesi kapsamında idari para cezası aldı. 

15.04.2024 tarihi itibarıyla başlayan ve bu yükümlükler yerine getiriline kadar yürürlükte kalacak olan karara göre, şirkete 2023 yılı gayri safi gelirlerinin her gün için onbinde beşi oranında idari para cezası uygulanacak.

İlginizi çekebilir