Advertisement

PayPal ve Apple Pay Türkiye’ye geliyor mu? Yeni KVKK hakkında bilmeniz gereken her şey

Akıllarda tek bir soru var: PayPal ve Apple Pay ülkemize gelecek mi? Yeni KVKK bu yolda önemli bir adım olsa da belirsizlik sürüyor.

KVKK yatay

12 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklikle, kişisel verilerin yurt dışına aktarımı için KVKK’da öngörülen “açık rıza öncelikli mekanizma” yerini “yeterlilik kararı>uygun güvence>arızi haller” mekanizmasına bıraktı. Bu durum özellikle yurt dışındaki bulut hizmet sağlayıcılardan hizmet alan firmalar açısından umut verici oldu.  

Kanun gerekçesinde mevcut mekanizmanın, "ticari hayatta hemen hemen her şirket ve gerçek kişi tarafından sıklıkla kullanılan ve sunucuları yurt dışında bulunan ve çoğu bulut tabanlı yazılım ve uygulamaların hukuka uygun olarak kullanılabilmesini neredeyse imkânsız hale getirmesi" ve "ülkemize yapılacak yatırımları da engellemesi" durumları dikkate alınarak değiştirildiği belirtildi. Peki yurt dışına aktarım hangi durumlarda mümkün olacak?

Yeni sistemde, aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler (örn. otomotiv) veya uluslararası kuruluşlar hakkında yeterlilik kararı bulunması halinde veriler aktarılabilecek. Bunun olmadığı durumda ise "Bağlayıcı Şirket Kuralları", "Standart Sözleşme" ve "Yazılı Taahhütname" gibi uygun güvencelerin sağlanması aranacak. Bu güvencelerin de olmadığı son senaryoda ise arızi olmak kaydıyla, yani tek veya birkaç sefer ve süreklilik taşımayacak şekilde aktarıma imkan tanınacak.

Peki bu değişiklik PayPal veya ApplePay gibi platformların ülkemizde faaliyet göstermesini sağlayacak mı?

İşin aslı, bu değişiklik olmasa dahi bu fintechlerin Türkiye’ye gelip doğrudan hizmet vermesi mümkün; bu mevzuata değil tamamen kendi ticari kararlarına bağlı. Şöyle ki PayPal'ın Türkiye'de doğrudan hizmet verebilmesi için Türkiye'de şirket kurup TCMB'den elektronik para lisansı alması gerekiyor. 

Bu lisansı alabilmek için zorunlu olan şey ise birincil ve ikincil sistemlerin Türkiye içerisinde bulundurulması. Bu zorunluluk, TCMB'nin elektronik para kuruluşlarına yönelik düzenlemelerinde (Tebliğ m.21) yer alıyor. PayPal'ın sunucularını Türkiye'de barındırması gerekliliği, elektronik para kuruluşlarına özel bir düzenleme ve genel nitelikteki KVKK gibi düzenlemelerden ayrı bir konu; KVKK'nın olmadığı bir düzlemde dahi bu zorunluluk e-para mevzuatından doğuyor. 

Özetle, şu ana kadar PayPal ve Apple Pay'in Türkiye'de faaliyet göstermemesinin sebebi, bu düzenlemelere uyum sağlamanın getireceği maliyet ve operasyonel zorluklar gibi ticari kararlara dayanıyor. Dolayısıyla PayPal dahil olmak üzere tüm yabancı fintech'ler, sunucularını yurt içerisinde tuttuğu ve mevzuattaki diğer gereksinimleri yerine getirdiği takdirde, dünkü mevzuat değişikliği olmasa bile Türkiye'de faaliyet gösterebilme şansına sahipler.

Editörün notu: Bu haberin hazırlanma aşamasında Canpolat Legal'in kurucusu Yaşar Canpolat'tan yardım alınmıştır.

Advertisement

İlginizi çekebilir